+48 504 501 444 | Józefa Mehoffera 36, Warszawa | Pn.-Pt.: 9.00-18.00, So.: 11.00-15.00

Gdzie wyrzucać baterie?

Każdy, kto używa urządzeń zasilanych bateriami, stoi przed wyzwaniem ich odpowiedniego recyklingu. Prawidłowa segregacja i utylizacja baterii to nie tylko nasz obowiązek, ale także krok ku zrównoważonej przyszłości. W Polsce obowiązują konkretne przepisy dotyczące postępowania z zużytymi bateriami, które wymagają od nas odpowiedzialności i świadomości. Właściwe rozporządzenie bateriami nie jest skomplikowane, jednak wymaga od nas znajomości dostępnych opcji

Utylizacja zużytych baterii

Przepisy w Polsce regulujące utylizację baterii obejmują szereg obowiązków dla różnych instytucji oraz udostępniają łatwe do dostępu opcje recyklingu dla konsumentów:

  • Sklepy i punkty handlowe: Zgodnie z prawem, sklepy o powierzchni handlowej większej niż 25 m^2, które oferują baterie lub akumulatory, są zobowiązane do przyjmowania zużytych baterii od konsumentów.
  • Specjalne pojemniki w miejscach publicznych: W szkołach, urzędach, centrach handlowych i innych miejscach publicznych ustawione są specjalne pojemniki na zużyte baterie. Dostęp do nich jest łatwy i wygodny, co zachęca do odpowiedzialnego pozbywania się baterii.
  • Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): Miejsca te przyjmują nie tylko baterie, ale także inne trudne odpady. PSZOKi są dostępne w większości miast i oferują bezpieczne oraz zgodne z normami miejsce do utylizacji baterii oraz innych odpadów specjalnych.
  • Skupy elektrośmieci: Chociaż nie mają obowiązku to z racji swojej działalności przyjmują lub nawet skupują zużyte baterie. Warto pamięć, że zazwyczaj obowiązuje to dopiero w ilościach hurtowych i nie dotyczy to pojedynczych sztuk.

Te środki mają na celu nie tylko zabezpieczenie środowiska przed szkodliwym wpływem nieprawidłowo utylizowanych baterii, ale także ułatwienie konsumentom dostępu do odpowiednich opcji recyklingu, co wspiera zwiększenie odsetka baterii poddawanych procesom odzysku.

Dlaczego nie wolno wyrzucać baterii do zwykłych śmieci?

Baterie, mimo swoich niewielkich rozmiarów, kryją w sobie substancje, które mogą być niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć czy lit, które są toksyczne i mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych, gdy zostaną wyrzucone w nieodpowiednie miejsca. Procesy naturalne, takie jak opady deszczu, mogą spowodować, że metale te wypłukują się z wysypisk śmieci i przedostają do systemów wodnych, co stanowi zagrożenie dla życia wodnego oraz jakości wody pitnej.

Niektóre baterie, jak te litowe, mogą stanowić ryzyko pożarowe, jeśli zostaną uszkodzone lub niewłaściwie składowane. W kontakcie z innymi materiałami mogą wyzwalać iskry lub przegrzewać się, co w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do pożaru. Segregacja baterii i przekazywanie ich do odpowiednich punktów recyklingu jest nie tylko zgodne z prawem, ale przede wszystkim bezpieczne i odpowiedzialne ekologicznie.

Zamknij Menu